วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

3.ประโยชนืที่นำไปใช้กับวิชาชีพพยาบาล

1.ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยด้วยจิตใจที่อ่อนโยนมองโลกในแง่
2.สงเสริมกระบวนการคิดและการตัดสิน วามงามความมีคุณค่าอย่างมีเหตุผล
3.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย
4.สามารถทำให้มองเห็นแนวทางที่จะแสวงหาความสุข
5.ทำให้มีจิตใจที่สงบนิ่งและมีเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ในการทำงาน

1 ความคิดเห็น:

beauty กล่าวว่า...

เป็นประโยนช์มากๆ